BETA

רפי רשף 10.10.17: הקולר המחשמל

האם ה"קולרים", מתקני השתייה שפזורים ברחבי הציבור, מסוכנים? רוני בת ה-12 ניגשה לשתות מים קרים מהמתקן, התחשמלה ופירכסה עד שאיבדה את הכרתה - התכנית המלאה