BETA

רפי רשף 09.10.17: ברוך הבא, חורף

הפעם החזאים צדקו והחורף התחיל - הגשם הכה ברחבי הארץ במלוא עוצמתו: הצפות, שיבושים בחשמל וכמויות אדירות של גשם בתוך שעות, עשרות אירועי סוכות בוטלו - התכנית המלאה