BETA

05.12.2016

19:00

נושאים חמים

בית המשפט גזר שנתיים מאסר על נוחי דנקנר

הטייקון הכל יכול הולך לכלא - בית המשפט גזר שנתיים מאסר בפועל על נוחי דנקנר שהורשע בהרצת מניות - התכנית המלאה - 05.12.16