BETA

26.06.2011

22:41

נושאים חמים

יקר לחיות בישראל - גם במוצרי תינוקות

סדרה חדשה באה לבחון כמה יקר לחיות בישראל ביחס לשאר העולם. מבדיקת מחירים של מוצרי תינוקות עולה כי ישראל היא אחת המדינות היקרות ביותר. עבור המוצר הבסיסי ביותר, חיתולים, הורים בישראל משלמים יותר מפי שניים מבארה"ב, וכמעט פי חמישה מבאוסטרליה. בדיקת המזון לתינוקות מעלה תמונה עגומה עוד יותר

(3:28 דקות)