BETA

10.04.2011

21:50

נושאים חמים

רוצים לעשות קניות לחג בזול? סעו לתל אביב

בניגוד להיגיון ולתפיסה הרווחת, מסתבר שמחירי המוצרים ברשתות השיווק בתל אביב נמוכים יותר מאשר בפריפריה. מה ההסבר? היעדר תחרות. ברשתות מסבירים שהמבצעים עוברים בין הסניפים, ושבתאריכים שונים המחירים שונים. אולם הפערים ברורים. מה אפשר לעשות? לערוך קניות בריכוזי ערים עם תחרות בין רשתות השיווק השונות ולחסוך מאות שקלים

(5:03 דקות)