BETA

חשבון עובר ושב בלי עמלות - חידוש בבנקאות בישראל

בנק איגוד מבשר היום על ימות המשיח בדמות חשבון בנק בלי עמלות בכלל, הכל לטובת הלקוח. בבנק לאומי מציעים ריבית על יתרת הזכות בחשבון. ואילו בדיסקונט מציעים כרטיס אשראי חינם ללא עלות ופנקסי המחאות בלתי מוגבלים

(3:23 דקות)

כתבה בנושא מתוך המהדורה המרכזית