BETA

הדולר יורד - איך זה ישפיע על ההוצאות שלנו?

הירידה בשערו של המטבע האמריקני לא צפויה להשפיע על ירידת מחירים במוצרי המזון והחשמל - אבל כן עשויה להוזיל את מחירי הטיסות וגם בדיוטי פרי הקניות יותר זולות

(3:46 דק')