BETA

20.09.2010

21:15

נושאים חמים

סקר הספונג'ה הגדול: מי עושה מה, איפה ועם מה

הפרטים המלוכלכים באמת נחשפים בסקר שנעשה לאחרונה בקרב נשים על הרגלי הניקיון שלנו. 55% מהנשים שוטפות פעם בשבוע את הבית ו-82% מהנשאלות עושות את הספונג'ה עם סמרטוט רטוב. עוד עולה מן הסקר, כי באחד מכל שני בתים בישראל לא מכניסים בעל חיים הביתה בגלל הלכלוך

(3:47 דקות)