BETA

מה קורה כשאגדה אורבנית זוכה לתפוצת מייל?

מייל חדש מתריע את הגולשים כי האספרטיים, אותו ממתיק מלאכותי הנמצא בכל משקאות הדיאט, מסוכן לבריאות. נגה ניר נאמן יצאה לבדוק: הכצעקתה?