BETA

איך הכי זול לחמם את הבית?

נגה ניר נאמן לוקחת אותנו לסיור בין מכשירי ההסקה השונים כדי לנסות לברר איך להרים את הטמפרטורות בבית מבלי להוריד את מפלס המזומנים בבנק

(3:22)