BETA

מה לעשות כשהחשבון מתנפח?

טעויות אנוש בקריאת המונים מובילות לחשבון שגוי של חשמל וגז. ההמלצה: לעקוב אחר הנתונים ולבדוק אותם בצורה מדוקדקת כדי שלא לשלם יותר מהנדרש

(2:17 דק')