BETA

נסראללה על "הדג נסראללה": תודה לישראל שקראה לדג על שמי

לפני שבוע נחשף דג ארסי המאיים על חופי ישראל שקיבל את הכינוי: "נאסראללה". אתמול לא התאפק נסראללה האורגינלי והגיב על המתחרה החדש שהגיע לאיזור. נסראללה: אני מודה לישראלים שחושבים שאני דומה לדג יפה וקטלני

(3:43 דקות)