BETA

הדרך לחו"ל רצופה בהונאות קטנות

לא תמיד הטיסה לחו"ל היא בילוי שכולו טוב. לאחרונה הגיעו 20 תלונות למשרד התמ"ת נגד חברת נסיעות שמכרה דילים זולים ויומיים לפני הטיסה הודיעה על עליית המחיר. התירוץ: עליית היטלי הדלק

(1:58 דקות)