BETA

פולטים ומסוכנים: מצעד רמת הקרינה בניידים

בעקבות המחקר חדש שהצביע על כך ששימוש קבוע בסלולרי תורם להתפתחות סרטן, בדיקה של חדשות 10 מציגה את רשימת המכשירים שפולטים הכי מעט קרינה. במקום הראשון: מכשיר מסוג סמסונג S3600 שרמת הקרינה שלו היא 0.216

(3:02 דק')