BETA

תביעה ייצוגית: תכשירי הגנה נגד השמש מטעים את הצרכנים

תביעה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט דורשת להכריע אם תכשירי ההגנה נגד נזקי השמש אכן מספקים את ההגנה הזאת או שמדובר בהטעיה מתוחכמת - אולי אפילו הונאה רבת שנים

(3 דק')