BETA

30.08.2009

21:15

נושאים חמים

צלל חופשי ללא מצנח: נפל מגובה של 3 קילומטרים ושרד

סיוטו של כל צנחן התממש לפול לואיס מאנגליה. הוא יצא לצניחה שגרתית, ובאמצע הדרך התקשה לפתוח את המצנח הראשי, וגילה שמיתריו מסובכים אחד בשני. לואיס ניסה לפתוח את המצנח הרזרבי, אך ללא הואיל. הצנחן נחת על גג מבנה, איבד את הכרתו, והובהל לבית החולים. מביתו הוא מספר על רגעי האימה

(2:05 דקות)