BETA

על מי הם עובדים?

בדיקה צרכנית: מה השתנה ביחסם של נותני השירותים מאז שחוקק "חוק הטכנאים" לפני שנה? לא הרבה. מסתבר שהחוק שעבר עד לאחרונה בכנסת, עם הבטחות מרחיקות לכת לצרכנים, לא עומד במבחן המציאות ומרבית החברות לא מיישמות אותו הלכה למעשה

(2 דק')