BETA

כרטיס לגן עדן

המצב הכלכלי הקשה והפסדי הענק של חברות התעופה מובילות אותן להוזיל מחירים באופן משמעותי. מלחמת ההישרדות של חברות התעופה היא רווח נקי לנוסעים. נגה ניר נאמן עם חמשת כרטיסי הטיסה שיקחו אתכם לחו"ל במחירי רצפה