BETA

הצעה חדשה: ראה פרסומת בסלולר וקבל כסף מזומן

איך אפשר לעשות כמה שקלים מהסלולרי? רק תסכימו לקבל פרסומות. חברה חדשה מציעה למנויי הסלולר לקבל פרסומות לסלולר ובתמורה לקבל - כסף מזומן. כמה? בינתיים חמש אגורות לפרסומת

(2:23 דק')