BETA

כל הקודם זוכה

לכל מי שמתכנן לצאת לחו"ל בחודשים הקרובים, כדי להקדים ולהזמין ולהנות ממחירים נמוכים באופן יחסי. בתקופה הקרובה צפויים לעלות מחירי כרטיסי הטיסה בעקבות עלייה במחירי הדלק. חברת אל על יודיעו ראשונים על עלייה במחיר

(3:04 דקות)