BETA

כמה לרשום בצ'ק?

ל"ג בעומר, חג החתונות בפתח, ובתקופת המיתון נשאלת השאלה כמה כסף לתת לבני הזוג המתחתנים. לפי ההערכות, רוב הישראלים יקצצו את הסכום שהם מעניקים לחתן ולכלה בעשרה אחוזים, בהתאם לרמת הקרבה לבני הזוג ובמצבם הכספי

(3:13 דק')