BETA

חקירת החילוץ הטרגי

יום לאחר שחילוץ משדה המוקשים הסתיים בטרגדיה של נפילה מהמסוק, מסביר אלון בן דוד כי על פי כל הסימנים מדובר בקשירה לא נכונה של עלא אגברייה. לדבריו, מדובר בתקלה נדירה בפעולה שהיא תרגולת סטנדרטית ביחידה

(4:54 דק')