BETA

זארה: כמה זה עולה לנו?

ממצאי סקר שנערך באינטרנט חושפים כי מחירי חמישה פרטי לבוש שנרכשו בחנויות רשת האופנה "זארה" בארץ גבוהים בכ-20-15 אחוזים מהמחיר הנגבה עליהם בחנויות הרשת ברחבי האירופה. ההסבר של הרשת: מיסי הייבוא בישראל וקשיי לוגיסטיקה

(2:30 דק')