BETA

התרסקות: ירידה במספר הנוסעים לחו"ל בינואר

בעקבות המשבר הכלכלי, חברות התעופה מדווחות על ירידה דרמטית במספר הנוסעים לחו"ל בחודש ינואר ואנחנו מגלים עד כמה התרחקנו מהתחביב הלאומי של כולנו. היעד שהכי נפגע: טורקיה

(3:04 דקות)