BETA

"לא הגעתי להישרדות ערוכה כמו שצריך"

לסיון ראוך כחלון לא היה קל על האי של הישרדות. אחרי שהודחה היא מודה בפה מלא כי היה לה מאוד קשה עם התנאים על האי. "החלק הנפשי היה בהתחלה החלק הקשה אך ככל שחלף הזמן התנאים הפיזיים הכריעו את המצב"

(5 דקות)