BETA

יוזמה בביה"ח: אלבום זכרונות לכל תינוק שנמסר לאימוץ

אחיות בבית החולים בנהריה מתעדות את ימיהם הראשונים של תינוקות שננטשו אצלם, כדי שגם להם תהיה מזכרת בבגרותם אחרי שיאומצו. מיכל אידלמן-אוחנה, אחות מוסמכת בבית החולים מספרת על היוזמה הייחודית<BR>

(5:01 דקות)

"עלה לי רעיון להכין אלבום שכל ילד שימסר לאימוץ בישראל אחרי הלידה ישתחרר מבית החולים עם מזכרת קטנה, עם החוויות והתמונות הראשונות שלו", מספרת מיכל אידלמן-אוחנה, אחות מוסמכת בבית החולים נהריה.

היא מספרת על דוגמא למכתב שמופיע באחד האלבומים, שכתבה מיילדת. המיילדת מעבירה מסר מהאם הביולוגית שמסרה שהיא מאד אוהבת את התינוק, אך לא יכלה לגדל אותו והיא נאלצת להיפרד ממנו.

"זה משהו שילד שפותח תיק אימוץ היום בישראל לא רואה אותו, אלא אם כן האמא מחליטה לכתוב לו מכתב פרידה. כל השאלות בחלל שנוצר לו מאחרי הלידה עד שהוא מגיע למשפחה נפתרות, כי הכל מתועד".