BETA

פינת הצרכנות: תיקונים קטנים בעולם הסלולארי

תקנות חדשות מחזקות את הצרכן. בתחום הסלולרי החיוב יתבצע לפי שניה בלי "לעגל" כלפי מעלה, וכמו כן החברות לא יוכלו להעלות תעריפים במשך תקופת ההתחייבות. בשוק המזון רשתות השיווק יחויבו להציג מחיר ליחידת מידה

(2:36 דק')