BETA

07.01.2009

19:17

נושאים חמים

הערכה: הלחימה בעזה מתקרבת לשלבי הסיום

למרות שבצה"ל ובחמאס מבקשים להמשיך את הלחימה, היום לא נכבשו יעדים חדשים, וכוחות הקרקע התמקדו בשיפור עמדות. כשהיוזמההמדינית ברקע, התחושה היא שהלחימה מתקרבת לסופה

(2:15 דק')

למרות התחדשות הלחימה בעזה, המערכה הנוכחית מתקרבת, ככל הנראה , לסיום. להערכת פרשננו לענייני צבא, אלון בן דוד, הימים הקרובים יוקדשו למיצוי המהלך הקרקעי מבלי להרחיב אותו תוך התמקדות בניסיון לשפר את ההצעות המדיניות על השולחן.

בצה"ל רוצים להמשיך בפעילות, אך בשטח מתמקדים כרגע בשיפור עמדות. היום לא נרשמו הישגים משמעותיים או כיבוש שטחים נוספים, אך להבדיל, לא היו נפגעים רציניים. הירי ושיגור הרקטות מגיע בעיקר ממרכז הרצועה, וללא כיבוש של שטח זה - צעד שאפילו לא נשקל בצה"ל - אי אפשר יהיה להפסיק את הירי.

המצב בצד השני הוא תמונת ראי לישראל. ההנהגה של הזרוע הצבאית רוצה בהמשך הלחימה, שכן להרגשתה לא נרשמו הישגים משמעותיים בלחימה נגד ישראל. למרות הלחימה נעזה, והפגיעות הם ספגו זהו עדיין ארגון צבאי מתפקד, עם הנהגה וקשר בין חלקיו השונים שמצליח לשגר רקטות לעבר שטחי ישראל.

היום (רביעי) מיד עם תום ארבע השעות שהקציב צה"ל להפוגה התחדשה הלחימה ברצועה. חמאס שיגר טילים לכיוון הנגב המערבי ובאר שבע, וצה"ל חידש את הירי הארטילרי לרצועה.