BETA

הרפורמה בבנקים: עד כמה התייקרו העמלות?

מסקר חדש שערך מכון גאוקרטוגרפיה בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות עולה כי מרבית לקוחות הבנקים דווקא הפסידו מרפורמת עמלות הבנקים. על פי הממצאים עולה כי סל העמלות ששילמו שניים מתוך שלושה משקי בית בישראל עלה בשיעור ממוצע של 40 אחוזים

(1:50 דק')