BETA

המכשירים שמנפחים את החשבון - גם כשהם כבויים

מסתבר שמכשירים רבים בבית ממשיכים לזלול חשמל גם כשהם סגורים, והנזק יכול להגיע למאות שקלים בשנה. שיאנית הבזבוז- המדפסת הביתית

(2:22 דק')