BETA

המפתח הסודי לקיצור זמני ההמתנה במרכזי שרות הלקוחות

זמן ההמתנה שמחכים על קו הטלפון לנציגי שרות הלקוחות עשוי להתקצר משמעותית אם רק יודעים את הקוד המיוחד שרלוונטי לבית העסק אליו מחייגים. הרשימה המלאה פנים

(3:14 דקות)