BETA

המוצרים הוקטנו - המחיר נשאר זהה

מוצרים רבים בארה"ב הוקטנו בנפחם ומחירם לא עודכן בהתאם. במהלך השנה האחרונה רבים מהמוצרים האהובים עליכם "התכווצו". מוצרים כמו דגני קלוגס וחמאת הבוטנים "סקיפי" הוקטנו משמעותית, אולם מחירם לא הוזל. ובארץ? גם כאן, מסתבר, הדבר קורה

(2:36 דקות)