BETA

אגדות אורבניות בדואר האלקטרוני

נגה ניר נאמן בדקה האם יש אמת באזהרות המוזרות שמגיעות דרך הדואר האלקטרוני - בהן הכרטיס האלקטרוני במלון ששואב מאיתנו מידע והמייל שמתריע מפני חלב הממוחזר. התוצאות מרגיעות

(3:39 דק')