BETA

הטיפול של האם והסב

הסקסולוגית איריס בר און שטיפלה באמה ובסבה של רוז מספרת עליהם. לדבריה, "לא היה שמץ של סימפטום שכזה תרחיש עלול להתרחש"

(40 שניות)