BETA

5 עם רפי רשף

מאמצים אינטנסיביים לאתר את גופת רוז בירקון • איריס בר און על הטיפול הזוגי של הסב והאם של רוז • שחר צוברי מתקבל בכבוד מלכים עם שובו ארצה מבייג'ינג • חיים אתגר על הביקושים לכרטיסים של פול מקרטני