BETA

חברתו של הישראלי שנפגע בקטטה באוסטרליה ראתה הכל

איילת גולדמן ראתה את חברה טל נאור מוכה עד אובדן הכרה בתחנת דלק באוסטרליה. "הוא הביא לו בוקס מאוד רציני, שהימם אותו. טל נפל אחורה והבחור ברח" היא מספרת. "חיכיתי שניה לראות שהוא לא עושה את עצמו, ואז הזמנתי אמבולנס"