BETA

חינוך לילדים נוסח חמאס

עוד שיא בתכנית הטלוויזיה של חמאס "חלוצי המחר", שהביאה לנו את העכבר פרפור, שהיה דומה באופן מפתיע למיקי מאוס ואת הדבור נחול. הפעם הגיבור הוא הארנב אסוד, שסטה מדרך הישר וגנב כסף מהארנק של אביו. הילדים שצפו בתכנית קבעו פה אחד: יש לקטוע את ידו

(2:24 דק')