BETA

14.08.2008

21:44

נושאים חמים

מדוע לא ישוב טלנסקי?

"טלנסקי הבין שבארה"ב נפתחה נגדו חקירה סביב עבירות שעבר לכאורה במסגרת קשריו עם אולמרט" כך מנמקים פרקליטיו של העד המרכזי בפרשת מעטפות הכסף, את החלטת מרשם שלא לשוב לארץ ולהמשיך במתן העדות המוקדמת

(1:02 דק')

הודעתו של העד המרכזי בפרשת מעטפות הכסף, משה טלנסקי, כי לא יחזור ארצה בכדי להמשיך בשלב החקירה הנגדית בעדותו, הגיעה היום בהפתעה. אל כתבנו לענייני משפט ברוך קרא הגיע מכתב מפרקליטיו של טלנסקי בארה"ב, ובו הם מנסים לנמק את החלטתו של מרשם.

מן המכתב עולה, כי כשחזר טלנסקי לארה"ב הוא הבין שנפתחה נגדו שם חקירה. החקירה אמנם התמקדה בעבירות שהוא עבר לכאורה במסגרת קשריו עם אולמרט, אולם מדובר בעבירות על החוק האמריקני. עוד כותבים עורכי-דינו של טלנסקי כי הם מבינים שהמשטרה הישראלית שיתפה פעולה עם האף.בי.איי במהלך החקירה, ועל כן הם המליצו למרשם "לקחת את הסעיף החמישי" בחוקה האמריקנית, כלומר לשמור על זכות השתיקה.