BETA

"הבנתי שהנחש הכיש אותו"

זה נשמע כמו חלום בלהות: אמא מרימה את השמיכה של תינוקה ומוצאת שם נחש צפע. כרמית אסולין שבנה הפעוט, אדיר, הוכש על-ידי נחש, מספרת על הלילה הנורא שעבר עליה עד שהתייצב מצבו. "שמעתי את אדיר צועק מכאב, ואז הרגשתי את הנחש חולף על-ידי, לח וקר"

(4:42 דק')