BETA

רולטה רוסית

תיעוד נדיר בכניסה לעיר גורי: חייל רוסי מאיים עם אקדח על שליח חדשות 10 אור הלר לעיני המצלמות. לאחר הירי פתחו כ-100 עיתונאים שהיו במקום במנוסה וחייל וקצין רוסי אף החלו לירות באוויר. לא היו נפגעים בתקרית

(5:16 דק')