BETA

צוברי: תמיד ידעתי מה היכולות שלי

שחר צוברי, השייט הישראלי שמוביל את תחרות השייט ומסומן כתקווה הישראלית למדליה, מספר בראיון על היתרון שפתח מול המתחרים בשיוטים האחרונים, על הציפיות הגבוהות ממנו ועל החששות לקראת השיוטים הנוספים שנותרו לו בתחרות

(3:42 דק')