BETA

האם הממשלה תממן לנו את החלפת המזגנים?

יוזמה של משרד התשתיות: המדינה תישא בעלות החלפת המזגנים הישנים זוללי האנרגיה, על מנת לחסוך 1% מצריכת החשמל הלאומית. שר האוצר כבר הביע תמיכה. איך בדיוק זה יעבוד