BETA

לרדת בגדול כל הדרך לסיירת

שיחה עם אליהו בר-גדא, צעיר שרזה 53 ק"ג כדי להתגייס לסיירת מטכ"ל. בר-גדא מספר על העלבון שחש כשמאבחנת צבאית צחקה בפניו אחרי שסיפר לה כי בכוונתו להגיע לסיירת: "מאוד נעלבתי, זה הוריד לי את הביטחון באותו ראיון. אני חושב שלא יכולתי להראות לה באמת כמה מוטיבציה יש לי והנה באתי אליה אחרי שנה עם פרופיל 97 וגם קיבלתי הזמנה לגיבוש"