BETA

המלצה: הזדרזו ברכישת חופשה

מעכשיו ועד לחודש יולי נרשמת צניחה במחירי החופשות לחו"ל, לפני זינוק שלהם בחופש הגדול. השנה נוצרו פערים מאוד גדולים וכך למשל טיסה לניו יורק היום עולה 880 דולר, לעומת 1,500 דולר ביולי

(2:14 דק')