BETA

21.05.2008

21:01

נושאים חמים

חקירה ושלום

אף אחד ממקורביו של ראש הממשלה לא מאמין כי באמת ייצא שלום מהמגעים עם סוריה. אולמרט רוצה לרדת מעל הבמה הפוליטית כאשר הוא מותיר אחריו מורשת, קצת יותר מכובדת מקבלת מעטפות של מזומנים מטלנסקי. פרשנות

(1:31 דקות)

רביב דרוקר: מה שראש הממשלה באמת רוצה הוא שהכותרת הראשית בעיתוני יום שישי תהיה סוריה ולא החקירה בנושא טלנסקי. אפילו האנשים הקרובים לאולמרט, לא באמת מאמינים כי המשא ומתן יניב שלום.

אם אולמרט נאלץ לרדת מהבימה הפוליטית מוקדם בגלל החשדות נגדו, הוא רוצה לרדת לא רק עם בושה גדולה בשל הפרשה והחשדות נגדוי, אלא מישהו שהשאיר אחריו מורשת – הוא רוצה לומר "הלכתי כמה שיכולתי כדי לקדם את השלום".

אין לנו פרטים מלאים על מה שהוחלט על המשך המשא ומתן. חודשים של שיחות בין ישראל לסוריה בעצם מסתיימות רק בהודעה על קיומן..