BETA

"שנים של התעללות והזנחה"

ככל שחולף הזמן הולך ומתבהר אורח החיים התמהוני של קהילת הנשים בבית שמש אותה מנהיגה האם שנעצרה בחשד להתעללות בילדיה והתעלמות מגילוי עריות. נועה ממן עובדת סוציאלית שמכירה את המשפחה מזה עשר שנים מספרת על סגנון החיים הקיצוני של החברות בכת

(08:18 דק')