BETA

ציפור על תיל חשמלי

400 דורסים מתו בשנתיים האחרונות בגלל קווי מתח גבוה, ואין מושיע. בבית החולים בספארי וברשות הטבע והגנים מגיעים דורסים עם פגיעות קשות מאוד של התחשמלות, וחברת החשמל לא ממגנת את קווי החשמל

(2:20 דק')