BETA

בן זוגה של הילה: "דברנו עם הרב והתכוננו לגרוע מכל"

עומרי קריגל, חברהּ של הילה גרשוני ז"ל, ספר בראיון לרפי רשף כי נסע לפוקט בידיעה שבת זוגו מתה ושמטרת הנסיעה היא לצורך זיהוי הגופה ולמען הסדרת הטסתה ארצה לקבורה בהקדם האפשרי

(7:59 דק')