BETA

כתוב בעור

תופעה בעיראק: נערים מקעקעים על גופם סימנים או את שמותיהם, כדי שניתן יהיה לזהות את גופותיהם, במקרה שיהרגו בפיגוע, כיוון שגופות רבות אינן מזוהות כתוצאה מעוצמת חומרי הנפץ

(1:33 דק')