BETA

21.08.2007

00:22

נושאים חמים

איך יראה צה"ל בעשור הבא?

דיון מכריע התקיים בפורום המטה הכללי של צה"ל על האיומים הביטחוניים שניצבים מול ישראל וההיערכות הנכונה מולם. אלון בן דוד על הדיונים: "רוצים לבנות את צה"ל לעוד חמש שנים קדימה. כשעל השולחן תקציב הביטחון שאולי בפעם הראשונה בתולדות צה"ל יש סיכוי שתהיה לו יציבות"

(01:52 דקות)